Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Dostawa i usługi


Sortuj wg:

Ogłoszenie o wyborze oferty - Zorganizowanie oraz prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Garwolina

numer: KS.271.2.2020
Data publikacji: 2021.01.20 15:33:11, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert - Zorganizowanie oraz prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Garwolina

numer: KS.271.2.2020
Data publikacji: 2020.12.29 13:34:50, brak zmian

Wyjaśnienie treści SIWZ - Zorganizowanie oraz prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Garwolina

numer: KS.271.2.2020
Data publikacji: 2020.12.23 15:50:05, Data zmiany: 2020.12.23 15:50:57

Zorganizowanie oraz prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Garwolina

numer: KS.271.2.2020
Data publikacji: 2020.12.16 14:40:14, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert - Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie sportowo-rekreacyjnym Kryta Pływalnia GARWOLANKA w Garwolinie przy ul. Olimpijskiej 2

numer: CSiK.ZP.271.1.2020
Data publikacji: 2020.12.14 15:26:22, brak zmian

Ogłoszenie o wyborze oferty - Udzielenie kredytu długoterminowego do łącznej kwoty 1 838 498 zł dla Miasta Garwolin

numer: WF.271.2.2020
Data publikacji: 2020.12.08 13:19:02, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert - Udzielenie kredytu długoterminowego do łącznej kwoty 1 838 498 zł dla Miasta Garwolin

numer: WF.271.2.2020
Data publikacji: 2020.12.03 15:39:39, brak zmian

Wyjaśnienia zmiana SIWZ - Udzielenie kredytu długoterminowego do łącznej kwoty 1 838 498 zł dla Miasta Garwolin

numer: WF.271.2.2020
Data publikacji: 2020.11.30 13:36:23, brak zmian

Zmiana treści SIWZ - Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie sportowo-rekreacyjnym Kryta Pływalnia GARWOLANKA w Garwolinie przy ul. Olimpijskiej 2

numer: CSiK.ZP.271.1.2020
Data publikacji: 2020.11.27 17:22:31, brak zmian

Wyjaśnienia zmiana SIWZ - Udzielenie kredytu długoterminowego do łącznej kwoty 1 838 498 zł dla Miasta Garwolin

numer: WF.271.2.2020
Data publikacji: 2020.11.27 11:24:29, brak zmian

Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie sportowo-rekreacyjnym Kryta Pływalnia GARWOLANKA w Garwolinie przy ul. Olimpijskiej 2

numer: CSiK.ZP.271.1.2020
Data publikacji: 2020.11.25 15:54:06, brak zmian

Udzielenie kredytu długoterminowego do łącznej kwoty 1 838 498 zł dla Miasta Garwolin

numer: WF.271.2.2020
Data publikacji: 2020.11.24 15:36:15, brak zmian

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Miasta Garwolina z podziałem na trzy części: część nr 1: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych powstających na terenie Miasta Garwolina w Sektorze I część nr 2: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych powstających na terenie Miasta Garwolina w Sektorze II. część nr 3: Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powstających na terenie Miasta Garwolina wraz z ich zagospodarowaniem

numer: WF.271.1.2020
Data publikacji: 2020.11.06 13:50:43, Data zmiany: 2020.12.23 12:26:01

Ogłoszenie o wyborze oferty - Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł ciepła w oparciu o przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Garwolina

numer: PPF.271.4.2020
Data publikacji: 2020.08.27 14:33:13, Data zmiany: 2020.08.27 14:33:22

Informacja z otwarcia ofert - Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł ciepła w oparciu o przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Garwolina

numer: PPF.271.4.2020
Data publikacji: 2020.08.25 14:18:07, brak zmian

Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ - Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł ciepła w oparciu o przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Garwolina

numer: PPF.271.4.2020
Data publikacji: 2020.08.19 15:12:02, brak zmian

Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł ciepła w oparciu o przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Garwolina

numer: PPF.271.4.2020
Data publikacji: 2020.08.12 15:04:11, brak zmian

Ogłoszenie o wyborze oferty - Zakup, dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do zdalnego nauczania dla uczniów-etap II” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

numer: PPF.271.3.2020
Data publikacji: 2020.08.12 13:43:52, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert - Zakup, dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do zdalnego nauczania dla uczniów-etap II” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

numer: PPF.271.3.2020
Data publikacji: 2020.08.10 12:28:53, brak zmian

Zakup, dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do zdalnego nauczania dla uczniów-etap II” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

numer: PPF.271.3.2020
Data publikacji: 2020.07.30 14:27:28, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert, zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Zakup, dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do zdalnego nauczania dla uczniów-etap II” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

numer: PPF.271.2.2020
Data publikacji: 2020.07.30 13:40:02, brak zmian

Zakup, dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do zdalnego nauczania dla uczniów-etap II” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

numer: PPF.271.2.2020
Data publikacji: 2020.07.21 14:40:21, Data zmiany: 2020.07.21 14:40:27

Ogłoszenie o wyborze oferty: Zakup, dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do zdalnego nauczania dla uczniów-etap II” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

numer: PPF.271.1.2020
Data publikacji: 2020.07.20 13:46:06, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert: Zakup, dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do zdalnego nauczania dla uczniów-etap II” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

numer: PPF.271.1.2020
Data publikacji: 2020.07.10 10:36:02, brak zmian

Wyjaśnienia treści SIWZ: Zakup, dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do zdalnego nauczania dla uczniów-etap II” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

numer: PPF.271.1.2020
Data publikacji: 2020.07.03 09:51:07, brak zmian

Zakup, dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do zdalnego nauczania dla uczniów-etap II” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

numer: PPF.271.1.2020
Data publikacji: 2020.06.30 16:15:16, Data zmiany: 2020.07.02 13:08:25

Plan Zamówień

Data publikacji: 2020.01.17 14:45:29, brak zmian

Ogłoszenie o wyborze oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Miasta Garwolina na nieruchomościach zamieszkałych oraz organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

numer: WF.271.1.2019
Data publikacji: 2020.01.13 15:12:05, brak zmian