Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami


Kierownik Wydziału - Sławomir Jakubaszek

Pokój nr 25, tel. (25)7864247
e-mail: umg.ppn@garwolin.pl

 

Pokój nr 13, tel. 25 7864225

  • gospodarka mieszkaniowa,
  • najem lokali mieszkalnych i użytkowych,
  • czynsze i opłaty eksploatacyjne,
  • grobownictwo wojenne.

Pokój nr 14, tel. 25 7864214

  • sprzedaż lokali,
  • dodatki mieszkaniowe.

Pokój nr 16, tel. 25 7864216

  • gospodarka nieruchomościami,
  • numeracja nieruchomości,
  • użytkowanie wieczyste gruntów,
  • decyzje o ustaleniu warunków zabudowy,
  • decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • zabytki nieruchome,
  • nazewnictwo ulic,
  • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • analiza aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • decyzje w sprawie naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistyczne).

Pokój nr 25, tel. 25 7864247

  • podziały nieruchomościami,
  • wypisy, wyrysy oraz informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • wypisy, wyrysy oraz informacje ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • informacje dotyczące rewitalizacji.
Data publikacji
2016.03.22 11:54:09
Data zmiany
2019-12-05 15:52:24
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Krzysztof Wągrodzki
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
4
Autor
Tadeusz Zieliński
Rejestr zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
855